Nordens_Ark_grupipilt_A.Viirpuu

Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ (TLSS)

Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ (TLSS) on asutatud 16. märtsil 1996. aastal loodushuviliste ja Tallinna Loomaaia aktivistide poolt. TLSS-i eesmärk on ühendada loomaaiast ja selle edendamisest huvitatud isikuid, kelle ühistegevus aitab toetada Tallinna Loomaaia arengut, propageerida loomade-lindude elutegevust ja kaitset ning harida inimesi loodushoiu ja ökoloogia alal.

2019. a. 31. detsembri seisuga oli TLSS-il 395 liiget.

Mida me teeme?

Loomaaia loomade elutingimuste parandamiseks:

 • Hoiame ja haldame vaderiprogrammi ning kogutud rahast toetame loomaaia arengut.
 • Aitame loomaaial korraldada heategevuslikke ja hariduslikke üritusi (kontserid, loomade sünnipäevad, liigipõhised teemapäevad).
 • Korraldame sihtotstarbelisi korjandusi.
 • Seltsi liikmed osalevad keskkonnarikastamises ja heakorratöödes (aitame koristada ja sisustada aedikuid ning valmistame mänguasju).
 • Otsime vastutulelikke inimesi ja ettevõtteid, kes saavad meil aidata minimaalsete kuludega teostada väiksemaid töid loomaaias ja loomaaia hüvanguks.
 • Otsime ankurinvestoreid suurematele projektidele.

Seltsi liikmetele:

 • Kaasame kõiki soovijaid loomaaias tehtavatesse töödesse, loomaaia ja seltsi ürituste korraldamisse.
 • Seltsi liikmetel on võimalus saada rohkem aimu loomaaianduse igapäevasest tööst ja nö köögipoolest.
 • Kõik seltsi liikmed on kord aastas oodatud ühisele piknikule ja üldkogu koosolekule.
 • Igal aastal toimub vähemalt üks ühine reis Euroopa loomaaedadesse.

Rahvusvaheline tegevus:

 • Oleme loonud suhted mitmete sõprade seltside ja loomaaedadega Euroopas. Käime vastastikku külas, õpime üksteiselt ja jagame omavahel uudiseid ning kogemusi.
 • Püüame tulevikus veelgi rohkem võtta osa loomaaedade sõprade seltside ja vabatahtlike organisatsioonide tegevusest.

 

Kuidas oleme loomaaeda toetanud?

Palju saab teha rahata kuid veelgi rohkem siis, kui kokku saavad hea tahe ja raha. TLSS-il on ette näidata mitmeid saavutusi, kus olulist rolli mängib just selline kooslus. Suurim ja seni edukaim näide on “Jääkarude uus kodu”, mis valmis 2017.a. oktoobri alguses. Eraisikute algatusele tulid nõu ja jõuga appi TLSS koos vaderitega ja loomaaed oma teadmistega, suur hulk heatahtlikke annetajaid ning Tallinna linn.
Vaata lähemalt: JÄÄKARU UUS KODU

Vaata, milliseid investeeringuid on TLSS aegade jooksul loomaaias teinud: LOOMAAIA TOETAMINE

TLSS tegevusaruanded:

2016 – Tegevusaruanne_2016
2017 – Tegevusaruanne_2017
2018 – Tegevusaruanne_2018
2019 – Tegevusaruanne_2019

Vaata galeriist väikest läbilõiget seltsi tegevusest: